Newsletter-cum-magazine of Oasis Movement YEAR 3 I ISSUE 75 I Jan 16, 2011

Indian Young Leadership Development Program - LIFE Classes - Dec 2010

અન્યના જીવનને સમજવાના પ્રયત્નમાં પોતાનાં જીવન વિશે ગંભીર થતાં લાઇફ ક્લાસના બાળકો

The students of Shri C A Patel Learning Institute (Mota Fofalia, Dist. Vadodara) visited Railway Station and a hospital as part of their LIFE Class in Dec'10.. They interacted with different people, patients and learned to become compassionate & giving.

“ઘણા બધાં લોકો જયારે ગરીબીમાં જીવતાં હોય ત્યારે સમૃધ્ધ વ્યક્તિઓએ પૈસા વેડફવા ના જોઈએ”

Some Reflections by studnets of Shri C A Patel Learning Institute, Mota Fofalia, Dist. Vadodara:

લાઇફ ક્લાસમાં જીવન કેવી રીતે જીવવું તે શીખવા મળે છે

“રેલ્વે સ્ટેશન પર અમે પોલીસ, ટ્રાફીક પોલીસ, કૂલી, ભિખારી, સફાઈ કામદાર, મુસાફર વિ. નો પરિચય કર્યો. એક ભિખારીને પૂછ્યું કે કેમ ભીખ માંગે છે તો કહ્યું કે ઘરમાંથી કાઢી મુક્યો એટલે. રેલ્વે સ્ટેશન પર ગરીબ મા-બાપ ખુદ નાના બાળકોને અભણ રાખી મજૂરી કરાવતાં હતાં. મને આ દિવસ જિંદગીભર યાદ રહેશે. ખરેખર લાઇફ ક્લાસમાં જીવન કેવી રીતે જીવવું તે શીખવા મળે છે. મને આ લાઇફ ક્લાસ ખૂબ જ ગમ્યો.”

~ શિવમ

We learnt how to behave with patients

“We went to Sayaji hospital & interviewed patients there. In surgical ward, we met Munafbhai. He came from poor family and had accident when he was going on his cycle. In our life we have never experienced such interview with patients. We learned how to behave with patients and we enjoy it very much.”

~ Parthiv & Krishna

નાના બાળકોને મજૂરી કરવા મોકલતાં અટકાવવા જોઈએ

“આજે અમે ટેક્સીવાળા અને રીક્ષાવાળાના ઇન્ટરવ્યુ લીધાં.રીક્ષાવાળા ભાઈ ગરીબીમાં જીવતા હતાં. મને સમજાયું કે ઘણા બધાં લોકો જયારે ગરીબીમાં જીવતાં હોય ત્યારે સમૃધ્ધ વ્યક્તિઓએ પૈસા વેડફવા ના જોઈએ. ઓછું ભણતર એમની મજબુરી હોય છે. માટે જ આપણે ભણવું જોઈએ. અને જે વ્યક્તિઓ પોતાનાં નાના બાળકોને મજૂરી કરવા મોકલતાં હોય છે તેમને અટકાવવા જોઈએ.”

~ વૃશાલી

મને અનુભવ થયો કે બીજા લોકો કેવી રીતે પોતાની જિંદગી ગુજારે છે

“આજે રેલ્વે સ્ટેશન પર મને અનુભવ થયો કે બીજા લોકો કેવી રીતે પોતાની જિંદગી ગુજારે છે. હું એક દુકાનદારને મળી. તેમની પરિસ્થિતિ જાણીને મને ખૂબ દુઃખ થયું. તેમનું કુટુંબ મોટું હતું અને તેમના કુટુંબમાંથી કમાનાર તેઓ એકલા હતાં. તેમને મહિને માંડ રૂ. ૫૦૦ મળતા હતા.”

~અનેરી

Help the people who are helpless

“From the hospital experience we learn that we have to be careful while using things. We also leant that we have to go to hospital (frequently) and help the people who are helpless. ”

~ Preksha

આપણે નોકરી માટે, દેશસેવા માટે આપણા કુટુંબને પણ છોડી દેવા પડે

“મારો દિવસ ખૂબ જ સરસ રહ્યો. મે રેલ્વે સ્ટેશન પર આર્મીના એક સૈનિકની મુલાકાત લીધી. તેમને આ સર્વિસ ખૂબ ગમતી હતી. તેઓ જમ્મુના છે પરંતુ નોકરી માટે વડોદરામાં રહે છે. અહીં તેઓ એકલા જ રહે છે. તેમને આ નોકરી માટે ખૂબ જ મહેનત કરી છે. એમના જીવનમાંથી મને પ્રેરણા મળી કે આપણે નોકરી માટે, દેશસેવા માટે આપણા કુટુંબને પણ છોડી દેવા પડે.”

~ રાહુલ

Thanks a lot to Life Class members and also to school

“We met one patient named Jasubhai, who was injured by a car when he was just walking on the road. He does labor work in the fields. He was 50 years old. He was in hospital for last 2 months. There were many such patients and we felt pain for them. I will thank a lot to Life Class members and also to school.”

~ Deep

Photo Highlights Of LIFE Classes

Group Discussion Going On At Adarsh Kanya Vidyalaya, Vadodara

Sanjiv Shah Adressing Students Of Marwadi Engg College, Rajkot

Teachers Of Kotak School, Rajkot, During Special LIFE Class

Other Movement News

Sanjiv Shah Sharing Insights From Nature During An Outing For LDC Students To Nature Park, Near Vadodara

Employees Of Himalaya Machinery, Vadodara, Working On An Assignment During Oasis Workshop On Self Leadership

  Editor's Note

Going out of school and learning about LIFE directly from first hand experiences is what excited students of some of the Life Classes this december. They learnt very valuable lessions by enquiring and listening from the lives of common people.

Students of Leadership Development Circle, Vadodara, learnt their lessions in the lap of Nature.

Organic farming movement is also gearing up for major leap this year. Along with LIFE Classes and other IYLDP programs, Oasis is celebrating 2011 also as Organic Year. More news will follow soon.

~ Mehul Panchal  Mehul

  Oasis Valleys:
  Reflections of Visitors

આપશ્રી જે નેચરલ અભિયાન તરફ જઈ રહ્યાં છો તથા જે વિચારધારા છે જે ઘણી ઉંચી છે. જો આ અભિયાન સમસ્ત લોકોની વચ્ચે મુકવામાં આવે કે લોકોનું ધ્યાન ખાસ આ તરફ ખેંચવામાં આવે તો સમાજ એક નવી દિશામાં ચોક્કસ જઈ શકે. ટૂંકમાં, વૃક્ષ, પશુ તથા જીવજંતુ પ્રત્યે પ્રેમભાવ ઉપજે.

સુનીલ પટેલ,
મંત્રી, ભાજપા યુવાપાંખ,
વડોદરા

  Quotable Quotes

“Pro-life equals fun, games, love, interesting work, hobbies, laughter, music, dance, consideration for others, and faith in men. Anti-life equals duty, obedience, profit, and power. Throughout history anti-life has won, and will continue to win as along as youth is trained to fit into present-day adult conceptions. ”

~ A. S. Neill,
Author SUMMERHILL

  Oasis Valleys Update

Two Halls and Atrium are visible at Oasis Valleys Institute Construction. Building is taking its shape now.

  Alive Archives

To View Alive Archives, Please Click here>>>

  Team Alive

  Alkesh Raval

  Jolly Madhra

  Jwalant Bhatt

  Kshama Kataria

  Mehul Panchal

  Sanjiv Shah

  Sheeba Nair

  Umesh Patel

You receive this newsletter because you may be one of the participants of oasis activities, or may have been referred by our core friends or you may have given your email address to us. Please feel free to share this newsletter with your friends, family and co-workers. You have permission to use this content in your newsletter or email system as long as you do not edit the content and you leave the links and this resource box intact. We will be happy to receive the copy of the same.
If you wish that this newsletter is dispatched directly to your contacts, you may recommend the same to us along with their key details.

To unsubscribe from this group, reply with "Unsubscribe" in the subject line to info@oasiswebsite.com
 Copy Right by Oasis Self Leadership Education for Community Development, Vadodara, Gujarat, India.